Algemene voorwaarden

We verheugen ons op de kans om op treden als uw boekingsagent voor uw reisbehoeften. Lees zorgvuldig de algemene voorwaarden alvorens de diensten en website van nl.airtickets.com te gebruiken. Wanneer u op onze site een boeking benut of maakt, wordt u verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Deze algemene voorwaarden (de "overeenkomst” of “het contract") beschrijven wat u wettelijk van ons mag verwachten als u via ons reisgerelateerde diensten koopt, in aanvulling op uw plichten als klant.

 

Inhoud

Gebruik van de website

1.  Definities
2. Boeken via onze website
2.1. Door via onze website te boeken:
3. Contractgerelateerd:
3.1. Uw overeenkomst met ons
3.2. Uw overeenkomst met de reisaanbieder
4. Boeking
4.1. Prijs
4.2. Servicetarief
4.3. Boekingsbevestiging
4.4. Wijzigingen en annuleringen
4.4.1. Wijzigingen en annuleringen – door u
4.4.1.1. Restitutie
4.4.1.2. Annulering of wijziging bij de vluchtboeking
4.4.2. Wijzigingen en annuleringen –door de aanbieder
4.4.3. Annuleringen door ons
5. Prijzen en betalingen
5.1. Prijzen
5.2. Betaling
6. Bijzondere omstandigheden en informatie voor vluchten
6.1. Prijs
6.2. Restituties
6.3. E-tickets
6.4. Vluchten van goedkope luchtvaartmaatschappijen
6.5. Bagage
6.6. Kinderen die zonder begeleiding reizen
7. Paspoort, visa en gezondheidsvereisten
8. Vrijwaring
9. Copyright, handelsmerk, software op deze website
10. Links naar sites van derde partijen
11. Garanties, vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid
12. Van toepassing zijnde wet
13. Correspondentie
14. Andere algemene voorwaarden
14.1. Hele overeenkomst en clausule van scheidbaarheid (severability)
14.2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

Gebruik van de website

 Een voorwaarde voor uw gebruik van deze website is dat u garandeert, dat (i) u minstens 18 jaar oud bent; (ii) u de wettelijke bevoegdheid heeft om een bindend wettelijk contract aan te gaan; (iii) u deze website zult gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden; (iv) u deze website alleen zult gebruiken om legitieme reserveringen te maken voor u of voor een andere persoon namens wie u bevoegd bent te handelen; (v) u die andere personen zult informeren over de voorwaarden die op de reserveringen die u namens hen hebt gemaakt, van toepassing zijn, waaronder alle daarvoor geldende regels en beperkingen; (vi) alle door u verstrekte informatie op deze website waar, nauwkeurig, actueel en volledig is, en (vii) u een account op deze website hebt, u uw account zult beschermen en u zult toezien op en volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van uw account door u of iemand anders dan u. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken iemand de toegang tot deze website en de diensten die we bieden, te ontzeggen op wat voor tijd en om welke reden dan ook, waaronder maar niet beperkt tot de schending van deze algemene voorwaarden.

 

1. Definities

De woorden "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Tripsta S.A., een van de grootste reisagentschappen in Europa, dat een uitgebreide portfolio beheert van reis-georiënteerde websites, die opereren onder de merknaam “airtickets®”. Onze  contactgegevens  zijn te vinden achter deze termen (zie hieronder bij “correspondentie”).

Het woord "u " en {3"uw" heeft betrekking op de klant die onze website bezoekt, een reservering via ons boekt of anderszins onze diensten gebruikt.

Bovendien hebben met het oog op deze algemene voorwaarden de volgende woorden en zinnen de onder getoonde betekenis, tenzij de context duidelijk anders aangeeft:

“Boeking”: producten of diensten die u bestelt op  onze  website en door  ons bevestigd of geaccepteerd zijn. Acceptatie door  ons  (en een afsluitend contract) vindt plaats, nadat we van u de volledige betaling hebben ontvangen en een bevestigingsmail hebben gestuurd (hetzij door ons of door de betreffende reisaanbieder).

“Boekingsagent” of “reisagent”:  Het online reisagentschap dat de website nl.airtickets.com beheert en aanstuurt en dat in het kader van zijn bedrijfsvoering advies en informatie verstrekt en optreedt als intermediair in het proces om op reisgebied afspraken te realiseren. Wij als reisagent en onze website handelen als tussenschakel bij de transacties aangegaan met de reisaanbieder.

“Klant” of “cliënt”:  De persoon die een boeking maakt of de persoon namens wie de door ons verleende diensten zijn overeengekomen en die die voorwaarde heeft geaccepteerd.

“Service(s)”:  een service verleend door onze website zoals een boeking of vervoersdiensten.

“Servicetarief”: betekent het deel van uw totale kosten van de u namens ons verleende dienst zoals aangegeven op de bevestigingspagina en e-mail, dat de door ons verleende diensten dekt.

“Reisaanbieder(s)” or “Aanbieder(s)”:  De luchtvaartmaatschappij en /of enige andere aanbieder van een product en/of dienst op het gebied van reizen, waarmee de klant een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de van toepassing zijnde voorwaarden, verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de dienst.

“Website”: betekent de www.airtickets.nl website.

 

2. Boeken via onze website

2.1. Door te boeken via onze website:

  • U stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en aan aanvullende voorwaarden van enige aanbieder, die van toepassing zijn op uw boeking, reisarrangementen of gebruik van enige inhoud van de website. U stemt er namens uzelf en degenen die u vertegenwoordigt, mee in aan al deze voorwaarden te voldoen, inclusief betaling van alle eventueel verschuldigde bedragen.
  • U gaat ermee akkoord dat de compensatie die door ons bestaald moet worden onder geen enkele voorwaarden de aankoopprijs zonder de betreffende servicekosten van uw ticket zal overschrijden.
  • U gaat ermee akkoord dat als u een probleem ondervindt met uw reservering op de luchthaven, u eerst contact met ons zal opnemen voordat u een andere actie onderneemt. Wij zullen zorgen voor een oplossing en welke wijzigingen dan ook die hieruit voortkomen, zijn alleen toegestaan na onze toestemming.
  • U stemt ermee in dat schending van elk van deze algemene voorwaarden tot gevolg kan hebben (a) dat uw reservering op aankoop wordt geannuleerd, (b) dat u geld betaald voor uw reservering of aankoop kwijtraakt, (c) dat u de toegang tot het betrokken product of service in verband met de reis wordt geweigerd, (d) dat we het recht hebben kosten die we als gevolg van deze schending oplopen van uw rekening af te schrijven.
  • U staat ervoor in en garandeert dat (a) u oud genoeg bent om van onze diensten en website gebruik te maken en u bindende wettelijke verplichtingen in verband met uw gebruik kunt aangaan, (b) u wettelijk geautoriseerd bent om de handelen voor of namens personen die van een boeking deel uitmaken en deze algemene voorwaarden namens hen accepteert, en (c) de door u verstrekte informatie waar en juist is.
  • U bent er verantwoordelijk voor dergelijke andere personen te informeren over alle voorwaarden die van toepassing zijn op hun reisarrangementen. U begrijpt dat u financieel aansprakelijk bent voor elk gebruik van onze diensten of website door u of degenen die uw naam of account gebruiken.
  • U bent verantwoordelijk voor uw activiteiten op de website (financieel en anderszins), waaronder het mogelijke gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 

3. Contractgerelateerd:

3.1. Uw  overeenkomst met ons

Wij verkopen een scala aan reisgerelateerde producten en diensten van verschillende reisaanbieders. Wij handelen als boekings-/reisagent als intermediair voor producten en diensten, die niet rechtstreeks door ons worden geleverd. Wij zijn geen medeverkoper van dergelijke producten en diensten. Wanneer u een boeking maakt via onze website, gaat u een afzonderlijk contract aan met dergelijke reisagenten in relatie tot dergelijke producten en diensten. Wij zijn daarom geen partij bij de contractuele relatie met betrekking tot de producten en diensten die u op onze website bestelt, tenzij hier expliciet anders is aangegeven.

Vragen over of bedenkingen bij het product moeten gericht worden aan de reisaanbieder. We nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de reisproducten en diensten geleverd door de reisaanbieder en we geven geen beoordelingen of garanties (ex- of impliciet) met betrekking tot de geschiktheid of kwaliteit van reisproducten en diensten die op de website staan.

 

3.2. Uw overeenkomst met de reisaanbieder

Op alle via onze website geboekte producten en diensten zijn de voorwaarden van de reisaanbieder' (inclusief de vervoersregels van de luchtvaartmaatschappij') van toepassing in aanvulling op de hier vermelde. De voorwaarden van de reisaanbieder' kunnen voorzieningen bevatten met betrekking tot betaalprocedures, in gebreke blijven, aansprakelijkheid, annuleringen, wijzigingen van boekingen en restituties (indien beschikbaar) en andere restricties. U wordt dus aangeraden deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of een andere reisaanbieder met betrekking tot check-in tijden, herbevestiging van vluchten en andere zaken. Voor bepaalde routes kan een retourticket nodig zijn, afhankelijk van de nationaliteit van de passagier of de beperkingen in het beleid van de luchtvaartmaatschappij. Neem daarom contact op met uw specifieke reisaanbieder voor alle bijzonderheden met betrekking tot de van toepassing zijnde voorwaarden.

 

4. Boeking

4.1. Prijs

Prijzen worden bevestigd bij de laatste stap van het boekingstraject, wanneer u klikt op"Koop nu", "Maak de reservering& of iets soortgelijks, afhankelijk van het gekochte product.

 

4.2. Servicetarief

Door onze website te gebruiken om producten en/of diensten te boeken, machtigt u ons als uw vertegenwoordiger op te treden tijdens het boekingsproces van producten en/of diensten van de gekozen reisaanbieder en in uw naam, indien vereist, betalingen te verrichten voor zulke producten en diensten. Daarmee in overeenstemming brengen we u een servicetarief in rekening afhankelijk van welk product u boekt. Een in rekening gebracht tarief wordt getoond voor u uw boeking bevestigt.

 

4.3. Boekingsbevestiging

Nadat u uw boeking hebt voltooid, ontvangt u een e-mail ter bevestiging met een boekingsnummer. Dit is het moment waarop uw contract met betrekking tot de producten en diensten van kracht wordt. Deze e-mail ter bevestiging geeft alle details van uw boeking. Vervolgens gaan we na of uw boeking juist in ingevoerd in het boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij' of de reisaanbieder’ en of uw betaling juist kan worden verwerkt.

Voor het boeken van een vlucht is onze verplichting het ticket te verstrekken afhankelijk van de ontvangst van uw betaling in vrijgegeven gelden. 

Met betrekking tot "speciale verzoeken", opties in verband met enig product (bv. maaltijden, voorzieningen voor gehandicapten, kinderstoelen etc.) geven we geen garanties, maar sturen deze verzoeken door aan de reisaanbieder. Het is uw verantwoordelijkheid bij de reisaanbieder na te gaan of aan zulke speciale verzoeken kan worden voldaan.

 

4.4. Wijzigingen en annuleringen

4.4.1. Wijzigingen en annuleringen – door u

Uw mogelijkheid om een gebroekt reisproduct of geboekte service te annuleren of te wijzigen en de manier om dat te doen, hangt af van de specifieke vervoersregels van de luchtvaartmaatschappij of andere voorwaarden van de reisaanbieder. Het kan daarom zijn, dat het niet mogelijk is bestelde producten of diensten te annuleren of te wijzigen, of er is sprake van bepaalde vereisten waaraan u moet voldoen.

Hoewel informatie over uw mogelijkheid om uw boeking te annuleren of te wijzigen online beschikbaar is tijdens het boekingsproces en is aangegeven in uw bevestigingsmail, is het uw verantwoordelijkheid kennis te nemen van de specifieke voorwaarden voor annuleringen en wijzigingen van de aanbieder’, omdat u wordt verondersteld ze te hebben gelezen en geaccepteerd op het moment dat uw boeking is geplaatst,

U kunt uw verzoek tot wijziging en/of annulering, hier indienen. Daarna ontvangt u een e-mail met de vraag dit ons te bevestigen om u verzoek te verwerken. Als u om enige reden het bericht niet ontvangt, dan bent u er alleen verantwoordelijk voor contact met ons op te nemen om vast te stellen, dat uw verzoek is ontvangen en wordt verwerkt. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor, als om enige technische redenen het communicatieproces niet is voltooid.

Wijzigingen in naamaanduidingen zijn bij veel luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders niet toegestaan. Hoewel we ons best doen om indien nodig zo'n wijziging aan te brengen, dient u wel te beseffen dat de meeste luchtvaartmaatschappijen een verandering in de naam beschouwen als annulering, waarop standaardvoorwaarden en kosten van toepassing zijn.

Voor het geval u, in aanvulling op de algemene voorwaarden van uw aanbieder(s), enige verandering in uw boeking aanbrengt (annulering of wijziging), zijn onze standaardtarieven van toepassing zoals wellicht aangegeven op uw boekingsbevestiging. Deze tarieven dekken de door ons gemaakte administratiekosten en maken geen deel uit van wat rechtstreeks door de reisaanbieder in rekening is gebracht

 

4.4.1.1. Restitutie

Als u uw boeking annuleert, hebt u wellicht recht op gedeeltelijke restitutie. In aanvulling op de annuleringsvoorwaarden van uw aanbieder(s), zijn onze standaardtarieven van toepassing zoals wellicht aangegeven uw ontvangstbewijs of boekingsbevestiging.

Het te restitueren deel van uw aankoopprijs (als dat er is) wordt aan u terugbetaald, wanneer we de bedragen van de aanbieder(s) hebben ontvangen. Al naargelang we restitutie krijgen van de aanbieder, geven we deze restitutie aan u door. We zijn er niet verantwoordelijk voor, als de aanbieder’ ter betaling van de restitutie in gebreke blijft.

Als de reden voor uw annulering gedekt wordt onder de polisvoorwaarden van uw reisverzekering, dan kunt u de annuleringskosten terugvorderen via uw verzekeraar.

Hetzelfde geldt voor het geval u onze 'geld terug'-annuleringsservice hebt gekocht. Als de reden voor uw annulering valt onder de voorwaarden voor ons 'geld terug'-beleid, kan dit u of uw naaste familie recht geven (afhankelijk van de situatie) op de restitutie van uw annuleringskosten.

Als u uw boeking wilt annuleren of veranderen, dan wordt ons tarief voor service en credit card, tijdens de boeking in rekening gebracht, niet gerestitueerd.

Als u een van onze producten of diensten geboekt heeft, met inbegrip van vluchten, maar niet opdaagt om in te checken of anderszins zo'n product of dienst niet afneemt (“no show”), hebt u geen recht op enige restitutie. Op grond van het beleid van de betreffende luchtvaartmaatschappij' hebt u echter wellicht recht op restitutie van enige vertrekbelasting die u voor uw vlucht mocht hebben betaald (met uitzondering van goedkope vluchten).

 

4.4.1.2.  Annulering of verandering van geboekte vlucht 

Let wat betreft vluchtboekingen op dat, wanneer de annulering betekent dat de luchtvaartmaatschappij een annuleringstarief in rekening brengt of wanneer de wijziging betekent dat de prijs van uw boeking is gestegen, u dergelijke extra rekeningen of kosten moet betalen betalen boven op onze kosten aangegeven op uw ontvangstbewijs of boekingsbevestiging.

De voorwaarden voor annulering en wijziging van goedkope vluchten zijn de van kracht zijnde voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij. U moet met de maatschappij rechtstreeks contact opnemen om goedkope vluchten te annuleren of te wijzigen. meestal worden tarieven voor goedkope vluchten niet gerestitueerd. Voor het geval u besluit uw goedkope vlucht te annuleren, worden ons servicetarief en wijzigingskosten niet gerestitueerd. Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van een verzekeringspolis die u hebt gekocht, kunt u wellicht van toepassing zijnde niet-gerestitueerde tarieven of annuleringskosten bij de verzekeraars claimen.

Let erop, dat vluchten moeten worden genomen in de volgorde waarop ze op uw boekingsbevestiging of e-ticket staan. Als u van plan een vlucht niet te nemen zoals geboekt, neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de luchtvaartmaatschappij om uw opties te bespreken. Als u niet op tijd incheckt voor een bevestigde boeking, dan kan de luchtvaartmaatschappij u registreren als een ‘no-show’, wat extra kosten tot gevolg kan hebben en/of het annuleren van uw hele vlucht en/of uw ticket ongeldig kan maken.

Als u uw boeking wilt annuleren, omdat u niet aan de vereisten ten aanzien van paspoort, visa en andere vereisten voor immigratie die op uw reis van toepassing zijn, kunt voldoen, dan zijn de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die dat met zich meebrengt.

 

4.4.2. Wijzigingen en annuleringen –door de aanbieder

Uw contract met uw aanbieders kan hen toestaan boekingen te annuleren of te veranderen. We zullen er ons best voor doen, dat u meteen wordt geïnformeerd over belangrijke veranderingen als we zo'n verandering opmerken en als er tijd is voor uw vertrek, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor wijzigingen of opgelopen kosten ten gevolge daarvan. Afhankelijk van de algemene voorwaarden van de aanbieder hebt u dan de keuze tussen het accepteren van de wijziging van arrangementen, het accepteren van een aanbod voor alternatieve reisarrangementen als er een door de aanbieder beschikbaar wordt gesteld, of uw geboekte arrangementen annuleren en van toepassingen zijnde restituties ontvangen. Wij garanderen niet dat restituties van toepassing zijn. 

Onze 'Beste Prijs Mix' biedt u de goedkoopste combinatie vluchten aan. Het is daarom mogelijk dat u verschillende ticketnummers met verschillende luchtvaartmaatschappijen ontvangt voor elke verbinding van de reis. Gelieve er rekening mee te houden dat voor elke afzonderlijke ticket de voorwaarden van die specifieke luchtvaartmaatschappij gelden.

 

4.4.2.1. Veranderingen in vluchtschema's

De vluchttijden die op uw boekingsbevestiging staan, kunnen tussen de boekingsdatum en de datum van de werkelijke reis veranderen. In geval van verandering van tijden in het vluchtschema zullen we, als u ons contactinformatie verschaft, ons best doen u van deze veranderingen op de hoogte te brengen. Het is echter uw verantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappij te checken, of de vlucht (en heenvluchten) die u hebt bevestigd doorgaat zoals geboekt. We raden u ten zeerste aan met uw luchtvaartmaatschappij minstens 72 uur voor het geplande vertrek van elke vlucht contact op te nemen om dit te doen. Realiseer u dat het bij sommige luchtvaartmaatschappijen verplicht is bij hen uw voornemen om te vliegen te bevestigen. We hebben geen controle over veranderingen in het reisschema van de maatschappij en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die als gevolg van zulke veranderingen kunnen ontstaan.

 

4.4.3. Annuleringen door ons

In geval van een duidelijke fout (inclusief eventuele fouten bij het invoeren van gegevens, rekenfouten of schrijffouten) die resulteert in het weergeven van een prijs die duidelijk per ongeluk werd weergegeven, behouden wij het recht om uw boeking te annuleren, zelfs indien deze automatisch door ons is bevestigd. U zult hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd, zodat u alsnog een boeking kunt maken tegen de juiste prijs. In elk geval kunt u ons niet om een compensatie vragen op basis van de annulering op gerelateerde kosten, indien van toepassing, die zijn ontstaan vanwege een foutieve boeking die is geannuleerd.

In sommige gevallen, en naast de factuur- en betaalinformatie die u opgeeft, kunnen we bewijs van uw identiteit vereisen. Dit kan tijdens het boeken worden verzocht, gedurende de verwerking van de betaling of op ieder moment daarna. We behouden ons het recht voor om uw boeking te annuleren indien u geen dergelijk bewijs van uw identiteit opgeeft wanneer hiernaar wordt gevraagd met geen enkele aansprakelijkheid.\n

We behouden ons ook het recht voor om uw boeking op ieder moment te annuleren voor veiligheidsredenen of ter preventie van fraude. Dit komt meestal door onze beveilings- en fraudedetectieprocessen die een probleem detecteren met de betaalkaart, het ingevoerde e-mailadres voor de boeking enz. In dergelijke omstandigheden kunnen wij de boeking, zonder enige verplichting annuleren. Een e-mail met informatie over het annuleren zal naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de boeking worden gestuurd.

 

5. Prijzen en betalingen

5.1. Prijzen

Tripsta S.A., het bedrijf dat de website nl.airtickets.com beheert en opereert, is gevestigd in Griekenland. Hierdoor zijn alle kosten in euro's. Bij de laatste stap van de boekingsprocedure, en voor het kopen, wordt de totale te betalen hoeveelheid getoond in euro's. De hoeveelheid die van uw kaart wordt genomen, kan afwijken van de hoeveelheid die op de website wordt weergegeven, aangezien deze beïnvloed kan worden door extra kosten of toeslagen die uw kaartuitgever (en/of kaartleverancier) in rekening kan brengen voor het verwerken van de transactie. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor kosten gerelateerd aan fluctuerende wisselkoersen of onkosten die in rekening worden gebracht door uw bank, evenals alle andere bijkomende kosten voor transacties in buitenlandse valuta die door uw kaartuitgever in rekening worden gebracht, in geval uw creditcarduitgever u in een andere valuta dan euro's factureert.

 

5.2. Betaling

Betalingen kunnen worden gemaakt met de betaalmethoden die op onze website worden weergegeven. Betaalmethoden die niet worden weergegeven op de website, worden niet geaccepteerd en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor contact geld en cheques die via de post worden verstuurd.\n

Wanneer u een boeking op onze website maakt, zult u uw creditcard- of debetkaartgegevens moeten opgeven zodat wij de volledige kosten van uw boeking kunnen dekken. Wij zullen mogelijk uw kaartgegevens aan de bijbehorende reisaanbieden moeten doorgeven, voor het voltooien van de boeking. U kunt meerdere heffingen ontvangen voor de reisservice, voor een bedrag dat in totaal gelijk is aan hoeveelheid aangegeven voor uw boeking.

U geeft ons of een bevoegde derde partij toestemming om de volledige betaling voor het gehele bedrag van uw account te halen. Indien u met creditcard betaalt, kan de betaling voor uw vluchten rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij worden geïncasseerd.

Indien er problemen met uw betaling zijn, zullen we binnen 48 uur contact met u opnemen (of binnen 24 uur indien uw reis binnen 48 uur is).

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele prijsverhogingen die ontstaan als gevolg van een mislukte betaling. Elke prijsverhoging zal door de klant moeten worden betaald voordat de boeking kan worden bevestigd.

Wij zijn niet verplicht om tickets, bevestigingen, voucher of andere reisdocumenten uit te geven, voordat het betaalproces is voltooid en wij de betaling hebben ontvangen. In alle gevallen zal de klant echter aansprakelijk blijven voor de betaling van de volledige hoeveelheid voor de bestelde diensten.

In geval de betaling wordt verwerkt met een creditcard of een derde persoon, kunnen we een geschreven toestemming vereisen van de kaarthouder. Wij of de reisaanbieder behouden ons het recht voor om e-tickets, bevestigingen, e-vouchers of andere reisdocumenten naar het factuuradres of e-mailadres van uw creditcard te sturen, indien dit wordt verzocht door de uitgever van de creditcard. Alle gebruikte e-mailadressen moeten geldig zijn op het moment de boeking.

Na het voltooien van de betaling en de boekingsbevestiging, zult u van Tripsta S.A. alle benodigde belastingsdocumenten (ontvangstbewijs, factuur) via e-mail ontvangen op het e-mailadres dat u tijdens uw boeking hebt opgegeven.

In het geval dat u verzoekt tot een uitgifte van een factuur/ontvangstbewijs, neem dan speciale voorzorg bij het invoeren van de gegevens in de relevante gebieden. Elke vordering voor een wijziging van details die door u verkeerd aangegeven zijn voor een reeds uitgegeven factuur, zal een toeslag van 10 € dragen.

 

6. Speciale voorwaarden en informatie over vluchten

6.1. Prijs

Sommige kosten, zoals servicekosten, zijn niet in de ticketprijs inbegrepen en zullen tijdens het reserveringsproces worden toegevoegd. Gedurende verschillende stappen van het boekingsproces wordt er echter een verdeling gegeven van de prijs, belasting, toeslagen en extra toeslagen en zal de totale prijs worden aangegeven. Bij de laatste stap voor het valideren van de boeking, wordt er een overzicht met de totale prijs weergegeven. Wanneer u op verzenden klinkt, gaat u akkoord met de prijs en aankoop. U zult een bevestigingsmail voor uw boeking ontvangen waar de prijs wordt getoond.

 

6.2. Restituties

In sommige gevallen, komt u in aanmerking om een gedeelte van de hoeveelheid die u hebt betaald terug te claimen, in overeenkomst met de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, indien u uw vlucht niet hebt kunnen nemen. Een meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen betalen wel de belasting, kosten, lasten en toeslagen (TFC's) terug die worden opgelegd aan passagiers door luchthavens en overheidsinstanties indien de ticket niet wordt gebruikt, aangezien deze TFC's alleen aan luchthavens en overheden moeten worden betaald indien de passagier daadwerkelijk reist. Andere TFC's (voor bijvoorbeeld brandstof of boekingskosten) worden niet terugbetaald tenzij een ticket met flexibel tarief is gekocht. Veel luchtvaartmaatschappijen brengen administratiekosten in rekening voor het terugbetalen van TFC's.

Indien u een claim wilt indienen voor een bedrag dat mogelijk gerestitueerd kan worden, kunt u dit doen door een geschreven machtiging naar dit adres. Hiermee geeft u ons toestemming om alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor het verkrijgen van deze restitutie. U gaat ermee akkoord dat u 12 maanden de tijd hebt na de datum van uw geplande vlucht om ons te schrijven en naar een restitutie te vragen, waarna u akkoord gaat elk recht voor het aanvragen van restituties op te geven.

Houd er rekening mee dat indien tickets rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij zijn uitgegeven of indien de betaling voor uw vlucht rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij is geïncasseerd, u mogelijk wordt geïnstrueerd om een verzoek voor terugbetaling rechtstreeks bij de betrokken luchtvaartmaatschappij in te dienen.

Houd er rekening mee dat terugbetalingen alleen kunnen worden verwerkt naar de vorm van betaling die werd gebruikt bij het boeken en dat alle terugbetalingen onderhevig zijn aan het restitutiebeleid van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en onze servicekosten voor terugbetalingen. U geeft ons hierbij toestemming om de van toepassing zijnde servicekosten voor terugbetalingen af te trekken van het aan u te betalen bedrag.

In het geval u een restitutie ontvangt na de bovenstaande inhoudingen, zal het betreffende bedrag terug worden gestort door de partij die de originele betaling van de betalingskaart heeft gehaald die u hebt gebruikt bij het maken van de originele boeking.

Eventuele toegepaste servicekosten komen niet in aanmerking voor vergoeding

Klanten dienen er rekening mee te houden dat restituties van boekingen tot 6 maanden in beslag kunnen nemen.

Restitutie zal alleen geschieden nadat wij het bedrag van de vliegmaatschappij hebben ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de vliegmaatschappij weigert het bedrag te betalen.

 

6.3 E-tickets

Alle tickets die op onze website worden verkocht, zijn e-tickets, wat een papierloze manier is om vluchten te boeken. Wanneer u een boeking hebt gemaakt, wordt deze elektronisch in het airline reservation system opgeslagen. Wij sturen u een e-mail met een bevestiging van uw boeking en vervolgens ontvangt u een losse e-ticket.

U dient uw e-ticket bij de incheckbalie te tonen. U dient ons per e-mail te contacteren indien u uw e-ticket niet binnen 48 uur hebt ontvangen.

Wij vertrouwen erop dat de informatie die u ons verstrekt accuraat is, en wij kunnen daarom niet verantwoordelijk gehouden worden indien uw e-ticket niet bij u aankomt wegens een incorrect e-mailadres of uw spam-instellingen. U dient ons onmiddelijk op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen in uw e-mailadres of telefoonnummer.

Zorg er daarnaast voor dat uw naam, zoals op uw paspoort vermeld, overeenkomt met de naam op het ticket en/of op de boekingsbevestiging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat alle informatie correct is weergegeven, waaronder, maar niet beperkt tot de correcte passagiersnamen, vluchten, data en reisroute. Het is uw verantwoordelijkheid ons onmiddellijk op de hoogte te brengen, mocht u ontdekken dat er iets incorrect is weergegeven. Wij zullen onze uiterste best doen om eventuele fouten recht te zetten; de kosten die wij en/of de vliegmaatschappij hiervoor maken kunnen echter op u verhaald worden.

Let er op dat elke vliegmaatschappij haar eigen regels en voorschriften hanteert betreffende e-ticketing. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-naleving van deze regels en voorschriften en wij raden u aan deze regels en voorschriften na te checken alvorens te reizen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het door ticketing-beperkingen buiten onze controle voorkomen dat wij niet in staat zijn om informatie betreffende bevestigde boekingen door te geven aan de vliegmaatschappij, om hen de boeking te laten voltooien. Wanneer dit gebeurt zullen wij u binnen 48 uur proberen te contacteren en u een volledig alternatief aanbieden, of volledige restitutie van de door u gemaakte kosten. Indien u kiest voor een alternatief dat duurder is dan uw originele boeking, dan dient u voor het verschil te betalen.

 

6.4. Low-cost airline vluchten

In het geval budgetmaatschappijen in uw zoekopdracht naar vluchten zijn opgenomen, doorzoeken we de databank voor budgetmaatschappijen, en indien u ervoor kiest om de tickets te kopen, zullen we de boeking namens u verwerken. Uw contract zal met de bijbehorende budgetmaatschappij zijn en u zult ook onderhevig zijn aan hun algemene voorwaarden.

Let er op dat het zo kan zijn dat u een bevestigings-email, alsmede het e-ticket direct van de low-cost vliegmaatschappij ontvangt, in verschillende e-mails.

Low-cost vliegmaatschappijen kunnen toeslagen vragen voor check-in-bagage, voorkeursstoelen, in-flight entertainment (indien beschikbaar), eten, drinken, snacks, etc. Deze toeslagen zijn niet verwerkt in de prijs van uw ticket, behalve indien anders aangegeven. Volledige informatie betreffende deze toeslagen zijn wellicht niet altijd beschikbaar wanneer u uw reservering maakt. Daarom dient u de regels betreffende toegestane bagage, etc. in te zien op de website van de vliegmaatschappij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten en adviseren u contact op te nemen met uw vliegmaatschappij indien u extra services wilt toevoegen of indien u na wilt gaan welke regels voor u gelden.

 

6.5. Bagage

Bagagehoeveelheden en -beleid verschillen per luchtvaartmaatschappij. Daarom dient u het bagagebeleid rechtstreeks te controleren met de luchtvaartmaatschappij waar u mee vliegt. Controleer de vluchtinformatie in de e-mail die u na uw boeking hebt ontvangen, om te controleren of bagage bij uw vlucht is inbegrepen.

Merk ook het volgende op:

i) Luchtvaartmaatschappijen zoals Easyjet, Ryan Air en Wizz Air worden beschouwd als budgetmaatschappijen en ruimbagage is niet bij de boeking van de vlucht inbegrepen. Wij raden u aan om uw bagage online toe te voegen voor uw reis, aangezien sommige luchtvaartmaatschappijen extra kosten in rekening brengen voor het toevoegen van bagage op het vliegveld. U zult het boekingsnummer van de luchtvaartmaatschappij nodig hebben en het e-mailadres dat is gebruikt voor het maken van de boeking. Voor sommige luchtvaartmaatschappijen zoals Easyjet, Ryan Air en Wizz Air heeft u ook accountinformatie nodig, die u in een losse e-mail hebt ontvangen samen met uw boekingsbevestiging. Wij raden u aan de luchtvaartmaatschappij te vinden waar u mee vliegt en de koppeling "Uw boeking beheren" te gebruiken om bagage aan uw boeking toe te voegen.

ii) Sommige volledige service luchtvaartmaatschappijen (zoals Air France en KLM, onder andere) bieden lagere prijzen die geen bagage omvatten. Wanneer u uw vlucht hebt geselecteerd, controleer het gedeelte vluchtinformatie om te controleren of bagage bij uw prijs is inbegrepen. Indien bagage niet is inbegrepen, zult u deze moeten toevoegen. Deze service is meestal alleen beschikbaar via de website van de luchtvaartmaatschappij, wij raden u aan om deze voor het inchecken toe te voegen.

 

6.6. Kinderen die zonder begeleiding reizen

Minderjarigen die alleen reizen  zijn kinderen van 6 t/m 12 jaar die alleen reizen (de leeftijdsgrens verschilt per vliegmaatschappij, check dit dus bij uw vliegmaatschappij).

Veel luchtvaartmaatschappijen bieden (of vereisen) een begeleidingsdienst voor minderjarigen van het moment van instappen tot de minderjarige zich op zijn uiteindelijke bestemming bevindt. Dit heet een unaccompanied minor-service. De service geleverd voor de minderjarigen moet eerst worden goedgekeurd door de luchtvaartmaatschappij. Het beleid van luchtvaartmaatschappijen omtrent niet-vergezelde minderjarigen verschilt echter. Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij is bijvoorbeeld een unaccompanied minor-service vaak verplicht voor kinderen van 5-14 jaar oud, maar optioneel voor tieners (15-17 jaar oud). Zorg ervoor dat u het beleid, de kosten en diensten die de specifieke luchtvaartmaatschappij bij de luchtvaartmaatschappij controleert.

Jongere kinderen (meestal jonger dan 5 jaar oud) komen vaak niet in aanmerking voor de Unaccompanied minor-service en moeten op dezelfde vlucht vergezeld worden door een oudere passagier. Hoewel passagiers van 12 tot 17 jaar oud voor de prijs wel als volwassenen worden gezien, komen ze niet in aanmerking om alleenstaande minderjarigen te vergezellen in de afwezigheid van een passagier van 18 jaar of ouder.

Meestal wordt een extra vergoeding in rekening gebracht voor de service voor kinderen die alleen reizen.

Met de inaccompanied minor-service, wil de luchtvaartmaatschappij meestal weten wie de minderjarige afzet op de luchthaven van vertrek en wie de minderjarige zal ophalen op bestemming.

Let er op dat minderjarigen met bepaalde nationaliteiten die zonder toezicht of met iemand anders dan hun wettelijke ouder of voogd naar het buitenland reizen zijn onderworpen aan speciale vereisten, bijvoorbeeld dat zij een brief moeten meenemen waarin de wettelijke ouder of voogd toestemming geeft om te reizen.

Het boeken van een reis voor alleenreizende kinderen is alleen beschikbaar per telefoon.

Neem contact op met de vliegmaatschappij over alleenreizende kinderen alvorens tickets te boeken.

 

7. Paspoort, Visa en Gezondheidseisen

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw paspoort, visum en andere immigratievereisten in orde zijn voor uw reis. Daarom dient u tijdig voor u aan de reis begint bij uw ambassade en/of consulaat controleren of u voor de bestemming(en) die u gaat bezoeken een visum nodig hebt. Het is belangrijk om niet te vergeten om dit voor alle bestemmingen tijdens de reis te controleren, omdat u daar wellicht ook een visum voor nodig heeft.

Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk in het geval u niet mag reizen omdat u niet aan dergelijke eisen hebt voldaan en we nemen ook geen verantwoordelijkheid voor gevallen waarbij wij assistentie of advies hebben geleverd.

Het moet vermeld worden dat de vereisten voor het verkrijgen van visa, transitvisa en toelatingsformaliteiten van land tot land variëren en zonder kennisgevingen gewijzigd kunnen worden. Indien u informatie nodig heeft, dient u contact op te nemen met de betrokken ambassades of consulaten van alle landen in uw reisplan, of/en zelfs de luchtvaartmaatschappij en niet alleen de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming, omdat landen waar tussenlandingen worden gemaakt op weg naar uw eindbestemming normaal gesproken een transitvisum of visum voor meerdere binnenkomsten vereist is.

We adviseren u om ervoor te zorgen dat uw paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is na uw geplande retourdatum, om te voorkomen dat er identificatieproblemen of andere problemen zijn tijdens uw reis. Denk er ook aan dat er landen zijn waarvoor paspoorten minimaal 3-12 maanden geldig moeten zijn na de datum van aankomst.

 

8. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om ons en onze gelieerde ondernemingen, en al onze leveranciers, en al hun functionarissen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers vrij te waren voor alle vorderingen, acties, aanspraken, verliezen, schade of andere kosten (inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die door u of een derde partij worden veroorzaakt als gevolg van (a) uw inbreuk op deze overeenkomst, (b) uw inbreuk op een wet of de rechten van een derde partij, of (c) uw gebruik van onze website.

 

9. Copyright, handelsmerk, software op deze website

Alle inhoud op onze site, zoals tekst, grafische elementen, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten en software ("Inhoud"), is onze eigendom of de eigendom van onze inhoudsleveranciers en wordt beschermd door het internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten die vatbaar zijn in de compilatie (dat betekent de presentatie, selectie, verzameling, regeling en samenstelling) van alle inhoud op onze website zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf die deze website beheert en opereert en worden beschermd door het internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle software die beschikbaar is op onze website of onze mobiele toepassing zijn auteursrechtelijk beschermd werk van ons of onze softwareleveranciers en wordt beschermd door het internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van de inhoud en/of software anders dan in overeenstemming met deze overeenkomst, inclusief de reproductie, bewerking, verdeling, overdracht, herpublicatie, weergave of prestaties behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan, van de inhoud op deze site is ten strengste verboden.

Bepaalde software en inhoud op onze website zijn de eigendom van of gelicentieerd door ons of onze leveranciers, waarvan uw gebruik onderhevig kan zijn aan extra voorwaarden.\n

 

10. Links naar sites van derden

Onze website kan links naar de websites van derden bevatten, die wij slechts voor uw beschikbaar stellen. U moet voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat links die u bezoekt vrij zijn van virussen, worms, trojan horses of andere destructieve mechanismen. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat wij dergelijke website of hun inhoud onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en hun inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites.

 

11. Garanties, vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid

De door ons, onze leveranciers of door onze website geleverde informatie, software, producten en services kunnen onnauwkeurigheden en fouten bevatten, alsmede fouten in de prijzen. Wij en onze partners garanderen geen nauwkeurigheid, en wijzen alle aansprakelijkheid af voor welke fouten of andere onnauwkeurigheden dan ook met betrekking tot de informatie op onze website (inclusief, zonder beperking, de prijzen, foto's, productbeschrijvingen, etc.). Wij behouden het recht uitdrukkelijk om eventuele fouten in prijzen op onze website te corrigeren, alsmede fouten in prijzen van gemaakte boekingen. In een dergelijk geval, zullen wij u indien mogelijk de mogelijkheid geven om uw boeking met de correcte prijs te behouden of deze te annuleren zonder extra kosten.

Alle beoordelingen voor leveranciers zijn slechts als algemene richtlijnen bedoeld, en we garanderen geen nauwkeurigheid van de beoordelingen. We bieden geen garanties over de beschikbaarheid van specifieke producten en diensten. We maken geen verklaringen omtrent de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten die door ons worden geleverd of op onze website beschikbaar is voor enig doel. Het door ons opnemen of aanbieden van een product, betekent niet dat wij dat product of die dienst goedkeuren of aanbevelen. Dergelijke informatie, software, producten en diensten worden aangeboden "als zodanig" zonder enige garanties. Wij bieden geen garantie dat onze website, zijn servers of eventuele e-mail verzonden door ons of onze leveranciers vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Wij wijzen alle garanties en voorwaarden van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten, inclusief alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, titel en niet-inbreuk.

De luchtvaartmaatschappijen en andere leveranciers die reizen of andere diensten leveren op deze website zijn onafhankelijke opdrachtgevers en geen vertegenwoordigers of werknemers van ons. We zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties, schendingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor persoonlijk letsel, dood of andere schade of kosten die hierdoor zijn ontstaan. We hebben geen aansprakelijkheid en zullen geen kosten restitueren in geval van een vertraging, annulering, overboeking, staking, overmacht of een andere oorzaak buiten onze controle, en we hebben geen aansprakelijkheid voor extra kosten, omissies, vertragingen, routewijzigingen of de handelingen van een overheid of autoriteit.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of voortkomende schade welke het gevolg zijn of op enige wijze gerelateerd zijn met het gebruik van deze website of onze diensten of de vertraging of het niet kunnen openen, weergeven of gebruiken van onze website, of deze nu is gebaseerd op een theorie van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, ondanks de beperking hierboven, wij aansprakelijk worden gevonden voor een eventueel verlies of eventuele schade die voortvloeit uit of op een andere manier verbonden is aan een van de hierboven beschreven gebeurtenissen, zal onze aansprakelijkheid in geen enkel geval in totaal hoger zijn dan, het hoogste bedrag van (a) de servicekosten die u ons hebt betaald in verband met dergelijke transactie(s) op deze website, of (b) honderd dollar (US $100.00) of het gelijkwaardige bedrag in de lokale valuta.

De beperking van aansprakelijkheid bepaalt de toewijzing van het risico tussen de partijen. De beperkingen in deze sectie blijven geldig en van toepassing, zelfs indien een beperkte oplossing in deze voorwaarden niet aan zijn wezenlijke doel blijkt te voldoen.

 

12. Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door een Griekse vestiging en deze overeenkomst wordt beheerst door de Griekse wetgeving. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Athene, Griekenland, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

 

13. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot klantenservice of uw boeking moet verzonden worden aan Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athene, Griekenland. Anders, kunt u contact met ons opnemen.

Alle vragen die via e-mail worden ontvangen, worden beantwoord binnen 24 uur via e-mail of over de telefoon indien uw verzoek tijdens de werkuren wordt ontvangen. Indien uw verzoek buiten de werkuren wordt ontvangen, zullen we contact met u opnemen op de volgende werkdag. Voor urgente vragen die buiten onze werkuren worden ontvangen, raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende dienstverlener.

 

14. Andere regels en voorwaarden

14.1 Gehele overeenkomst en scheidbaarheid

Deze algemene voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de de partijen met betrekking tot het onderwerp.

dien op enig moment een deel van deze algemene voorwaarden (inclusief een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden of een subclausule of paragraaf of een deel van een of meerdere van deze clausules) onwettig, nietig of anderszins onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit deel uit deze algemene voorwaarden worden weggelaten en zal deze weglating de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen van deze algemene voorwaarden op geen enkele manieren beïnvloeden of aantasten.

 

14.2 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te updaten of te wijzigen zonder u daarover te informeren. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden zal op onze website worden weergegeven vanaf de datum waarop de wijzigingen in gaan. Door het gebruik van deze Website na het door ons wijzigen van de Algemene Voorwaarden stemt u in met deze veranderingen.

 

Versie: 04/05/2017